Top

Kazalo pojmova

  /  Kazalo pojmova

A


asistivna tehnologija (engl. assistive technology)

E


elektronički komunikator (engl. electronic communication device)

E-tran okvir

F


Fitzgeraldov ključ

G


galerije simbola

generativna jezična proizvodnja (engl. generative language)

govorni/glasovni izlaz

I


informacijsko-komunikacijska tehnologija (engl.information and communication technology, skraćeno ICT)

K


komunikacijska knjiga 

komunikacijske kompetencije

komunikacijska ploča

komunikacijska putovnica (engl. communication passport)

komunikacijski rječnik

M


manualni znakovi

miljokazi

modeliranje

multimodalna komunikacija

N


navigacija

neverbalna komunikacija

niskotehnološka komunikacijska sredstva (engl. low-tech AAC)

O


obitelji usmjeren pristup

obogaćeni jezični unos (engl. aided language stimulation)

opipljivi simboli (engl. tangible symbols)

P


personalizacija

potpomognuta komunikacija (skraćeno PK) (engl. Augmentative and alternative communication, skraćeno AAC) 

pragmatička organizacija dinamičkih zaslona (skraćeno PODD)

praksa koja se temelji na dokazima/znanstveno utemeljene intervencije (engl. evidence-based practice) /

predsimbolička komunikacija

pristupačni dizajn

pristupačnost

rana intervencija

rubni rječnik (engl. fringe vocabulary)

rutine

S


simbol

složene komunikacijske potrebe

socijalne priče

srednjotehnološka komunikacijska sredstva (engl. mid-tech AAC)

sržni rječnik (engl. core vocabulary

sustav komunikacije putem razmjene slika (engl. Picture Exchange Communication System; skraćeno PECS)

sustav potpomognute komunikacije (engl. AAC system)

T


tehnike potpomognute komunikacije bez pomagala/netehnološka komunikacijska sredstva (eng. unaided AAC)

tehnike potpomognute komunikacije uz pomagala (engl. aided communication)

U


univerzalni dizajn/dizajn za sve

V


videomodeliranje

visokotehnološka komunikacijska sredstva (engl. high-tech AAC)

vizualna podrška

vizualni raspored

Veličina slova
Visoki kontrast