Top

6.5 Uloga komunikacijskih partnera u podučavanju PODD-a

  /    /  6.5 Uloga komunikacijskih partnera u podučavanju PODD-a

Za uspjeh u korištenju PODD-a vrlo je važno da osobe iz djetetove okoline koriste PODD onako kako se očekuje od djeteta, što se naziva modeliranjem. Na Slici 2 vidi se kako logopetkinja koristi djetetovu komunikacijsku knjigu potkrepljujući svoj govor simbolima u knjizi. Logopetkinja postavlja pitanje Želiš li crvene ili plave slagalice? govornim jezikom uz istovremeno pokazivanje na simbole crvena, plava. Modeliranjem dijete ne uči samo značenje pojedinih simbola, nego i koncepte važne za pragmatičnu uporabu sustava potpomognute komunikacije. Modeliranje pozitivno utječe i na djetetovu sliku o sebi jer uočava kako okolina prihvaća i uvažava njegov način komunikacije.

Slika 2. Tijekom sata podrške logopetkinja modelira djetetu kako se komunikacijska knjiga koristi u različitim aktivnostima

Neke od strategija modeliranja upotrebe komunikacijske knjige oblikovane prema načelima PODD-a su sljedeće:

  • korištenje djetetova dinamična zaslona u interakciji za stvarne komunikacijske svrhe;
  • modeliranje djetetova načina iniciranja interakcije;
  • izgovaranje naglas naziva simbola koji se pokazuju;
  • ponavljanje djetetu poruke koja je do tada sastavljena prilikom okretanja nove stranice;
  • ponavljanje na kraju čitave poruke govornim jezikom;
  • ponekad korištenje metode pristupa rječniku koju dijete koristi;
  • verbalno opisivanje djetetu što se čini prilikom korištenja komunikacijske knjige PODD (Porter (2007).

Veličina slova
Visoki kontrast