Top

9.8 Aktivnosti za samostalno učenje

1. Objasnite pojam ekološkog inventara u kontekstu potpomognute komunikacije.

2. Navedite primjer strategijske kompetencije kod četverogodišnjeg dječaka s dječjom govornom apraksijom koji odgajateljici pokušava prenijeti poruku o svojim željama. Dječak se dominatno služi manualnim znakovima, no poučavan je i korištenju visokotehnoloških oblika komunikacije.

3. Istražite postoji li zakonska infrastruktura za uporabu potpomognute komunikacije u Republici Hrvatskoj. Zašto je važno zakonski regulirati područje potpomognute komunikacije?

4. Što je to transdisciplinarnost? Koji stručnjaci čine tim oko djeteta u kontekstu potpomognute komunikacije? Koji stručnjak nedostaje u kliničkoj praksi u Hrvatskoj?

Veličina slova
Visoki kontrast