Top

2.6 Aktivnosti za samostalno učenje

  /    /  2.6 Aktivnosti za samostalno učenje

1. Obrazložite važnost kombiniranja niskotehnoloških i visokotehnoloških sredstava komunikacije kod korisnika potpomognute komunikacije.

2. Postoje li podaci o znanstvenoj utemeljenosti uporabe potpomogute komunikacije kod pojedinih korisnika? Istražite na koju populaciju i na koja sredstva potpomognute komunikacije su usmjerena dostupna istraživanja.

3. Pokušajte navesti barem tri situacije iz svakodnevnog života tijekom kojih obično koristimo različite oblike vizualne podrške.

4. Potkrepljivanje auditivnog modaliteta vizualnim se preporuča i kod blažih razvojnih odstupanja.

 a) Točno

 b) Netočno

 Obrazložite svoj odgovor ______________________________________________________

5. Postoji li razlika između komunikacijske knjige i komunikacijske ploče?

 Obrazložite svoj odgovor ______________________________________________________

Veličina slova
Visoki kontrast