Top

Impressum

  /  Impressum

Slijedeći inicijative Svjetske zdravstvene organizacije i obveze poštivanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te u skladu s Planom programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i UNICEF-a za razdoblje od 2017. do 2021. godine, Ured UNICEF-a za Hrvatsku pružio je podršku u provedbi programa Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu s razvojnim odstupanjima/teškoćama od 0. do 8. godine te tako pridonio jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu s djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama 0–8 godina. Provedbeni partner programa bio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U program je bilo uključeno 148 stručnjaka koji su sudjelovanjem na edukacijama i mentoriranjima usvojili nova znanja i vještine vezane uz primjenu potpomognute komunikacije u ranoj intervenciji. Drugi cilj programa odnosio se na unapređenje dostupnosti asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju i primjerene podrške za djecu s razvojnim odstupanjima/teškoćama od 0 do 8 godina. Ovaj udžbenik je rezultat rada na opisanome programu.


Izdavač:

     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

     Biblioteka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Udžbenički niz ; knjiga 5

     ISBN 978-953-8321-02-3 (PDF)

     ISBN 978-953-8321-03-0 (HTML)

Za izdavača: Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš


Urednica: Izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Stručna dorada: Monika Rosandić Grgić, mag. logopedije

Fotografije: Mirna Pibernik, mag. comm.; dio fotografija: privatni albumi (Anamaria Tomić, Jasmina Ivšac Pavliša, Miranda Kokotović, Maja Jurjak)

Prijevod s engleskog jezika: Saša Šegrt, prof. engleskog jezika

Lektura: Ankica Tomić, prof. hrv. jezika i književnosti

Dizajner: Tamara Kocet, mag. ing. techn. graph.

Implementacija web-sjedišta:

     Izv. prof. dr. sc. Marin Vuković

     Matea Žilak, mag. ing.

     Prof. dr. sc. Željka Car


Recenzenti:

  Akademik prof. emerit. dr. sc. Ignac Lovrek

  Prof. emerit. dr. sc. Marta Ljubešić

  Dr. sc. Branka Jurišić

Zagreb, 2021.


Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 032-01/20-01/41; Urbroj: 380-061/36-21-2 od 20. travnja 2021- pdpbrava se korištenje naziva:
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis
Udžbenici Sveučilišta u Zagrbeu

U ovom digitalnom udžbeniku implementirane su opcije pristupačnosti u skladu s Metodologijom za razvoj pristupačnog sjedišta weba i istraživanjima provedenim na projektu Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom. Opcije pristupačnosti uključuju opcije za povećanje/smanjenje fonta, promjenu fonta u font prilagođen za osobe s disleksijom te visoki kontrast.

Veličina slova
Visoki kontrast