Web pristupačnost

Naziv projekta: Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom

Trajanje projekta: 28.3.2019. – 15.12.2019.

Tijekom višegodišnje suradnje između članova Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju ICT-AAC (Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva) i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM proizašle su brojne zanimljive ideje i inicijative čiji je cilj bio poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom. Tijekom različitih zajedničkih procesa djelovanja prepoznate su dobrobiti koje mogu proizaći iz postojanja jedinstvenog digitalnog mjesta na kojem se nalaze informacije o ponudama telekom operatora za osobe s invaliditetom (OSI), osobe starije životne dobi (seniore) i osobe mlađe životne dobi (mladi).

Kako bi se ideja ostvarila, pokrenut je upravo ovaj projekt čiji je cilj bio razviti pristupačno web-sjedište na kojem se nalaze informacije o specifičnim ponudama telekom operatora za navedene tri skupine (OSI, seniori, mladi). Kako bi se zamisao ostvarila, prepoznata je i nužnost povezivanja svih ključnih dionika u ovom segmentu te su se kroz projektne aktivnosti povezali predstavnici operatora, predstavnici osoba s invaliditetom, HAKOM i FER.

Povezivanje ključnih dionika ostvareno je kroz organizirani prvi okrugli stol, 29.11.2017. pod nazivom „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“. Na prvom skupu došlo je do povezivanja svih navedenih dionika te su izneseni različiti pogledi na kontekstualno isti cilj, a to je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u digitalnom društvu.

Nakon održanog okruglog stola, doneseni su zaključci te je razvijen prototip pristupačnog web-sjedišta koji je, uz ostale provedene aktivnosti (edukacije djelatnika telekom operatora, rad na poboljšanjima vezano za fizičke elemente pristupačnosti i slične prilagodbe), bio prezentiran na drugom skupu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“ dana 29.11.2018. Na drugom skupu su doneseni novi zaključci i mogućnosti za poboljšanja razvijenog prototipa pristupačnog web-sjedišta te su definirane buduće aktivnosti koje se planiraju implementirati u ovom području.

Rezultati provedbe daljnjih aktivnosti predstavljeni su na trećem skupu “Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu” koji je održan 10.10.2019. u Osijeku. Jedan od rezultata provedenih istraživanja tijekom projekta je i Metodologija za razvoj pristupačnog sjedišta weba čiji je cilj prenijeti znanje stečeno tijekom istraživanja o konkretnim potrebama korisnika u Hrvatskoj s obzirom na pristupačnost weba i načinima implementacije svima koji žele poboljšati pristupačnost postojećeg web-sjedišta ili razviti novo bez barijera za korisnike. Metodologija u PDF obliku dostupna je na sljedećoj poveznici: Metodologija za razvoj pristupačnog sjedišta weba.

Sve navedeno upućuje na kontinuitet ove društveno korisne priče koji se ostvaruje kroz harmoniziranu zajedničku suradnju ključnih dionika.