Top

11. VIDEOMODELIRANJE

  /  11. VIDEOMODELIRANJE

Klara Popčević


Videomodeliranje je jedan od intervencijskih pristupa koji Nacionalni centar za autizam (2015) opisuje kao znanstveno utemeljeni u radu s osobama s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Koristi se u poticanju i poučavanju novih vještina ili ponašanja te promjeni postojećih, promatranjem videoprikaza u kojem se pokazuje ciljana vještina ili ponašanje (Buggey, 2012).

Videmodeliranje, kao intervencijski pristup, također se promatra kao zasebna intervencija kojom se može poduprijeti usvajanje potpomognute komunikacije. Cilj je videomodeliranja usvajanje širokog raspona različitih ponašanja ili vještina među kojima su i vještine važne za komunikaciju osoba sa složenim komunikacijskim potrebama (npr. započinjanje socijalnih interakcija, traženje predmeta ili aktivnosti korištenjem uređaja s govornim izlazom ili komunikcijskih knjiga). Klinička iskustva su pokazala da se videmodeliranje u te svrhe u praksi u okviru Hrvatske nedovoljno koristi (Laboratorij za potpomognutu komunikaciju) zbog čega je u ovome udžbeniku videomodeliranje izdvojeno kao intervencija koja podržava usvajanje potpomognutih oblika komunikacije, posebice kod osoba s poremećajem iz spektra autizma.

Ponašanje koje se može poučavati videomodeliranjem je bilo koje ponašanje, vještina ili sposobnost koja se uči, usvaja ili potiče opažanjem (socijalne vještine, socijalna interakcija i komunikacija, razumijevanje jezika, proizvodnja i njegova upotreba, igra, vještine svakodnevnog života) (Corbett, 2003). Neki od specifičnih ciljeva poučavanja za koje je potvrđena učinkovitost videomodeliranja jesu prepoznavanje emocija na licima ljudi, započinjanje socijalnih interakcija, recipročnost tijekom igre, traženje predmeta ili aktivnosti korištenjem uređaja s govornim izlazom, započinjanje komunikacije korištenjem PECS-a, upotreba jezika primjerenog različitim socijalnim situacijama, konverzacijske vještine, usvajanje funkcionalnih vještina i vještina svakodnevnog života, uključivanje u igru itd. 

Veličina slova
Visoki kontrast