Top

1.5 Timski rad u ranoj intervenciji

  /    /  1.5 Timski rad u ranoj intervenciji

Ranu intervenciju u djetinjstvu provode stručnjaci različitih profesija iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog područja: liječnici, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, radni terapeuti, fizioterapeuti, specijalisti rane intervencije itd. Potrebe djeteta i obitelji često su vrlo složene i na njih ne može odgovoriti samo jedna profesija. Stoga se u timskom radu u području rane intervencije njeguje načelo transdisciplinarnosti. Transdisciplinarne timove karakterizira visoka integriranost svih članova tima. Visoka integriranost postiže se podjelom obilježja vlastite struke (engl. role sharing) kroz grane raznih disciplina tako da je komunikacija, interakcija i suradnja između članova tima optimalna (Bell, Corfield, Davies i Richardson 2009). Tim se oblikuje prema potrebama konkretne obitelji, a obveza svih članova je da podučavaju, uče i rade zajedno kako bi pružili koordinirane usluge obitelji (Bricker, Felimban, Fang, Stegenga i O’Malley, 2020). Timski rad zahtijeva dobro poznavanje znanja i granica unutar vlastite struke, kao i uvažavanje članova drugih struka. Pri tome, potrebe obitelji i djeteta uvijek trebaju biti ispred interesa vlastite struke ili interesa organizacije u kojoj stručnjak radi.

Jednakopravan član tima u ranoj intervenciji je roditelj. S roditeljima se gradi partnerski odnos. Stručnjaci su autoriteti u području svoje struke (npr. dobro poznaju razvoj djeteta, jezično-govorne teškoće, metode podrške itd.), ali svaki roditelj je najbolji stručnjak za svoje dijete. Uvažavajući roditeljsko poznavanje vlastitog djeteta, stručnjaci, zajedno s roditeljima, izrađuju jedinstven plan podrške. Obitelji s kojima se susreću stručnjaci u ranoj intervenciji prolaze kroz vrlo osjetljivo i specifično izazovno roditeljstvo, karakterizirano velikom brigom i strahom za razvojni ishod svog djeteta. Stoga su roditelji često skloni isprobavanju različitih metoda i terapija. Tome doprinose i usluge, odnosno stručnjaci koji ne djeluju koordinirano i integrirano. Stoga se visoka razina profesionalnosti i etičnosti članova tima rane intervencije očituje u praćenju suvremenih oblika podrške djetetu s teškoćama u razvoju i njegove obitelji, kao i u primjeni isključivo znanstveno utemeljih postupaka.

Veličina slova
Visoki kontrast