Top

3.1 Fleksibilnost i dinamičnost sustava potpomognute komunikacije

  /    /  3.1 Fleksibilnost i dinamičnost sustava potpomognute komunikacije

Jezik je dinamičan i fleksibilan sustav koji se neprestano proširuje i mijenja, služeći kao sredstvo izražavanja različitih potreba, ideja, prenošenja informacija itd. Koristeći se govorom i pismom kao konkretizacijom simboličkog sustava (jezika), pojedinac može sudjelovati u različitim ljudskim djelatnostima. Razumijevajući simbolička značenja i poznavajući pravila upravljanja morfosintaktičkom strukturom jezika, pojedinac je u stanju svoje ideje i misli oblikovati u nove iskaze koji prije nisu proizvedeni (Light, Beukelman i Reichle, 2003), što se još naziva i generativnom jezičnom proizvodnjom (engl. generative language).

U skladu s tim potpomognuta komunikacija u ranoj dobi predstavlja dinamički proces koji se neprekidno mijenja s obzirom na djetetove reakcije na intervenciju te promjenu djetetovih komunikacijskih potreba i vještina (Dodd i Gorey, 2014), kao i promjenu zahtjeva okoline (DeCoste, 1997). Kad se u komunikacijski sustav pojedinca uvede potpomognuto komunikacijsko sredstvo, njega sačinjava osnovni repertoar simbola, značenjskih jedinica koje treba kontinuirano proširivati i modificirati ovisno o individualnim komunikacijskim potrebama pojedinca. Kod osoba urednih kognitivnih sposobnosti s visokim kapacitetom za usvajanje novih sadržaja, potreba za stalnom nadogradnjom komunikacijskog sustava često je iscrpljujuća za okolinu, i vremenski i financijski. Za programiranje individualiziranih sadržaja potrebna je visoka razina stručnosti i poznavanja, kako individualnih komunikacijskih osobitosti pojedinca, tako i jezičnih zakonitosti (Magušić, 2018). Primjerice, na Slici 2 prikazan je materijal izrađen za poticanje proizvodnje dvočlanih iskaza za označavanje radnje i lokacije na kojoj se izvodi radnja, što je primjereno djetetu koje je prethodno ovladalo jednočlanim iskazima. 

Također, i nove osobe koje sudjeluju u djetetovu životu treba obrazovati (Rožić, Ivšac Pavliša, Milković i Feješ, 2015). Zbog svega navedenog nužna je fleksibilnost kako korisnika i obitelji, tako i samih stručnjaka (DeCoste, 1997). 

Prilagođeni materijal osmišljen za poticanje dvočlanih iskaza (struktura radnja + lokacija) u Laboratoriju za potpomognutu komunikaciju
Slika 2. Prilagođeni materijal osmišljen za poticanje dvočlanih iskaza (struktura radnja + lokacija) u Laboratoriju za potpomognutu komunikaciju

Veličina slova
Visoki kontrast