Top

Kratke biografije autora udžbenika

  /  Kratke biografije autora udžbenika

Ana-Marija Bohaček, magistra edukacijske rehabilitacije, sveučilišni specijalist rane intervencije, doktorski student
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Željka Car

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Jasminka Čavužić Čajko, prof. logoped, sveučilišni specijalist rane intervencije

Dječji vrtić Maksimir

Izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ines Jagodić, mag. logopedije

Centar za komunikaciju “Kod logopeda“

Maja Jurjak, mag. logopedije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ružica Magušić, prof. logoped

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak

Doc. dr. sc. Marina Milković

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Patricia Politano

Sveučilište Illinois u Chicagu, Sjedinjene Američke Države

Klara Popčević, mag. logopedije, doktorski student

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ines Rodić Marušić, mag. logopedije

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

Monika Rosandić Grgić, mag. logopedije, doktorski student

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Sanja Šimleša

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Anamaria Tomić, mag. logopedije, sveučilišni specijalist rane intervencije

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Katarina Škorvaga, prof. rehabilitator

Dječji vrtić Zapruđe

Matea Žilak, mag. ing. el. techn. inf., doktorski student

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Veličina slova
Visoki kontrast