Top

Poglavlja

  /  Poglavlja

1. KONCEPT RANE INTERVENCIJE

U znanstveno-istraživačkoj zajednici više se ne postavlja pitanje je li rana intervencija učinkovita. Istraživanja koja su 90-ih godina donijela odgovor na to pitanje pripadaju istraživanjima tzv. prve generacije (Guralnick, 2011). Ta su istraživanja većinom uključivala djecu s intelektualnim  teškoćama i […]

2. OSNOVE POTPOMOGNUTE KOMUNIKACIJE I VIZUALNE PODRŠKE

Potpomognuta komunikacija najšire se određuje kao skup postupaka i načina pomoću kojih se komunikacijske vještine pojedinca unapređuju za funkcionalnu i učinkovitu komunikaciju (American Speech-Language-Hearing Association, 2020). Može podrazumijevati potpunu zamjenu za komunikaciju govorom, primjerice kada osoba komunicira isključivo elektroničkim uređajem […]

3. KLJUČNA OBILJEŽJA POTPOMOGNUTE KOMUNIKACIJE U RANOJ INTERVENCIJI

Djeci rane dobi koja imaju složene komunikacijske potrebe i njihovim obiteljima važno je osigurati primjerene oblike podrške u okviru rane intervencije jer pravovremeno uključivanje u sustav rane intervencije pospješuje kasnije socijalno uključivanje, povećava produktivnost u društvu i smanjuje stres u […]

4. INTERVENCIJE POTPOMOGNUTE KOMUNIKACIJE ZA OSOBE NA RAZINI PREDSIMBOLIČKE KOMUNIKACIJE

„Sve dok su ljudi smatrali moj mozak beskorisnim, a izraze mog lica i zvukove koje sam proizvodila besmislenima, bila sam osuđena biti bez glasa.” (Sienkiewicz-Mercer i Kaplan, 1989). U svojoj autobiografiji, Dižem pogled da kažem da Ruth Sienkiewicz-Mercer, zagovaračica prava […]

5. TEMELJNE ODREDNICE ICT RJEŠENJA I ASISTIVNIH TEHNOLOGIJA

Informacijska i komunikacijska tehnologija (engl. Information and Communication Technology; skraćeno ICT) podrazumijeva svu programsku i sklopovsku tehnologiju koja omogućuje prijenos i upotrebu svih vrsta informacija. Preciznije, u tu tehnologiju ubrajaju se sklopovlje, programska oprema, mreže i mediji za prikupljanje, pohranjivanje, […]

6. KOMUNIKACIJSKA KNJIGA ORGANIZIRANA PREMA PRAGMATIČKIM NAČELIMA

Komunikacijske knjige jedan su od najraširenijih niskotehnoloških oblika potpomognute komunikacije. One se sastoje od više ploča/stranica sa simbolima koje se mogu organizirati i strukturirati na različite načine. Među njima posebno se ističe organizacija rječnika (odnosno simbola) prema pragmatičkim principima. Najpoznatiji […]

7. VIZUALNA PODRŠKA USMJERENA NA POTICANJE JEZIČNOG IZRAŽAVANJA

Izvorno razvijena s ciljem osiguravanja alata za jezičnu proizvodnju osobama s teškoćama u govoru (cerebralna paraliza, primjerice; Zangari, Lloyd i Vicker, 1994), potpomognuta je komunikacija krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošloga stoljeća počela prodirati u područje intervencija za osobe […]

8. MANUALNI ZNAKOVI U POTPOMOGNUTOJ KOMUNIKACIJI

Mnoga su istraživanja pokazala da djeca i osobe s različitim teškoćama i poremećajima mogu imati velike koristi od potpomognute komunikacije. Manualni znakovi jedan su od najčešćih oblika potpomognute komunikacije kod djece i osoba s komunikacijskim poremećajima, kao što je poremećaj […]

9. PROCJENA ODGOVARAJUĆIH METODA I SUSTAVA POTPOMOGNUTE KOMUNIKACIJE

Potreba za potpomognutom komunikacijom u ranoj intervenciji ovisi o prirodi i složenosti djetetovih komunikacijskih potreba. U žarištu suvremenih kliničkih i znanstvenih istraživanja o komunikacijskim potrebama djece i mladih nalaze se etiološki čimbenici, uloga komunikacijskih interakcija za razvoj komunikacijskih vještina, procjena […]

10. SOCIJALNE PRIČE

Socijalne priče jedna su od znanstveno utemeljenih intervencija koje se najčešće koriste kod djece s poremećajem iz spektra autizma (u nastavku PSA; National Autism Center, 2015, Steinbrenner i sur., 2020). Dakle, njihova je učinkovitost utvrđena rezultatima znanstvenih istraživanja. Osmislila ih […]

11. VIDEOMODELIRANJE

Videomodeliranje je jedan od intervencijskih pristupa koji Nacionalni centar za autizam (2015) opisuje kao znanstveno utemeljeni u radu s osobama s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Koristi se u poticanju i poučavanju novih vještina ili ponašanja te promjeni postojećih, promatranjem […]

12. ICT RJEŠENJA DOSTUPNA NA HRVATSKOM JEZIKU

Društvenu uključenost osoba sa složenim komunikacijskim potrebama moguće je povećati razvojem informacijskih i komunikacijskih usluga koje će im omogućiti učinkovitiju komunikaciju, pristup informacijama i edukaciju. Značajan razvoj u području pokretnih uređaja otvorio je šire perspektive za razvoj novih usluga zasnovanih […]

13. AKTIVNOSTI ZA POTICANJE KOMUNIKACIJSKOG I JEZIČNOG RAZVOJA

Kroz različita poglavlja u okviru udžbenika naglašeno je da odabir metoda potpomognute komunikacije ovisi o individualnim obilježjima korisnika. S obzirom na to da je potpomognutu komunikaciju nužno uvoditi u svakodnevne aktivnosti na način da komunikacijski partner modelira uporabu simbola, u […]

Veličina slova
Visoki kontrast