Top

Upravo zbog svoje složenosti i slojevitosti, postupak dijagnostičke procjene kao i postupak usvajanja metoda potpomognute komunikacije mora se obuhvatiti u svim svojim aspektima (Blackstone i Hunt Berg, 2012). Drugim riječima – timski, transdisciplinarni pristup nužan je preduvjet za uspjeh u potpomognutoj komunikaciji.    

Procjena odgovarajućih rješenja informacijsko-komunikacijske i asistivne tehnologije uključuje skup postupaka i alata – odabir odgovarajućih uređaja (niskotehnoloških i visokotehnoloških; standardnih i/ili posebno izrađenih ili prilagođenih potrebama korisnika), sadržaja komunikacijskih pomagala (sustava rječnika, komunikacijskih ploča i setova komunikacijskih ploča i odgovarajućeg načina zvučnog prijenosa komunikacijskih poruka u komunikacijskim pomagalima) te uređaja i načina pristupa komunikacijskim pomagalima. Nakon što se odrede navedeni parametri, važno je oblikovati metode i strategije ovladavanja metodama potpomognute komunikacije, upotrebe alata i komunikacijskih pomagala te implementacije čitavog sustava u sve aspekte života osobe koja koristi potpomognutu komunikaciju.  

Republika Hrvatska, kao i većina zemalja u kojoj je potpomognuta komunikacija područje prakse u razvoju, treba zajedničkim snagama multidisciplinarno raditi na osiguravanju zakonske i formalne infrastrukture. Time se može pridonijeti zagovaranju i ostvarivanju osnovnih ljudskih prava: prava na izražavanje, samozastupanje, obrazovanje, pristup informacijama, jednostavno rečeno, pravo na maksimalno ostvarivanje vlastitih potencijala osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Veličina slova
Visoki kontrast