Top

9.6 Multidisciplinarni tim u procjeni potpomognute komunikacije

  /    /  9.6 Multidisciplinarni tim u procjeni potpomognute komunikacije

Zbog svoje složenosti i slojevitosti postupak procjene korisnika za upotrebu potpomognute komunikacije zahtijeva suradnju multidisciplinarnog tima, o čemu je govoreno i u poglavlju o općim načelima rane intervencije. U idealnim uvjetima tim čine specijalist za asistivnu tehnologiju, logoped i edukacijski rehabilitator. Uz navedene članove, u tim se prema potrebi uključuju drugi stručnjaci (radni terapeut, liječnici različitih specijalnosti, psiholog, socijalni radnik itd.). U postupku procjene aktivno sudjeluju i bliski članovi obitelji te druge važne osobe u životu korisnika.

U pojedinim sustavima razvijena je stručna kvalifikacija pod nazivom specijalist za asistivnu tehnologiju koji ima široko znanje o različitim vrstama tehnologije, alatima za učenje, komunikacijskim uređajima, prilagođenim igračkama i drugoj prilagođenoj opremi. Ovaj stručnjak ima znanja o biopsihosocijalnom razvoju djeteta, kao i znanja o primjeni tehnologije, s ciljem poticanja djetetovih razvojnih ishoda. Cilj multidisciplinarne suradnje je odrediti odgovarajući oblik potpomognute komunikacije, ali i pružiti podršku djetetu i okolini, što posljedično djetetu sa složenim komunikacijskim potrebama omogućava sudjelovanje u različitim interakcijama i aktivnostima (Beukelman i Mirenda, 2013). Važno je naglasiti da su osobe složenim komunikacijskim potrebama heterogena skupina u okviru koje svaki pojedinac posjeduje jedinstvena komunikacijska obilježja i potrebe, što valja uzeti u obzir tijekom procjene i planiranja intervencije.

Veličina slova
Visoki kontrast