Završna konferencija projekta „ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama" u sklopu programa „Zajedno“ Fonda za razvoj Sveučilista u Zagrebu održat će se 31. siječnja 2013. godine od 9.00 h do 12.30 h u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Maršala Tita 4, Zagreb.

 

Program konferencije

 

8.30      Dolazak i registracija sudionika

 

9.00      Pozdravni govori

 

9.15      Predstavljanje projekta  - prof.dr.sc. Željka Car, prof.dr.sc. Ignac Lovrek (FER)

 

9.30      Zašto nam je ovakav projekt bio potreban i što nam je donio  - prof.dr.sc. Marta Ljubešić (ERF)

 

9.45      Potpomognuta komunikacija u ranoj intervenciji - dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša (ERF)

 

10.00    Potpomognuta komunikacija sa stajališta korisnika - mr.sc. Dinka Vuković (Hrvatska zajednica za Down syndrom), Nadica Bjelčić (Udruga roditelja OKO), Goran Karas (AmoReVeRa - Udruga potpore osobama s intelektualno komunikacijskim poteškoćama), Ivan Radišić (Udruga za Wolf-Hirschhorn Sindrom)

 

10.30 Stanka za osvježenje

 

11.00    Primijenjena analiza ponašanja na ekranu na dodir  kao pomoć u učenju - Barbara Zagajšek, dipl.inž. (FER); dr.sc. Jasmina Stošić, prof.dr.sc. Jasmina Frey-Škrinjar (ERF)

 

11.15    Dizajn prilagodljivog sustava simbola - Jurica Dolić, dipl.ing., prof.dr.sc Jesenka Pibernik, doc.dr.sc. Lidija Mandić (GF)

 

11.30    Aplikacije za potpomognutu komunikaciju razvijene u okviru projekta - dr.sc. Marin Vuković (FER)

 

11.45    A koliko dobro to stvarno radi? – evaluacija aplikacija Komunikator i Matematički vrtuljak - dr.sc. Nina Pavlin-Bernardić, prof.dr.sc. Vesna Vlahović-Štetić (FFZG); dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša, prof.dr.sc. Zrinjka Stančić (ERF); Marina Bučar, prof. psihologije, Andrea Feješ, mag. logoped, Janja Klasić, mag. logoped (HURID); Maja Peretić, mag. logoped (ERF)

 

12.00    Rasprava i praktična demonstracija aplikacija

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com