E-galerija omogućuje slaganje priča pomoću fotografija. Korištenjem aplikacije djecu je moguće poticati na učenje svakodnevnih aktivnosti (npr. jutarnja higijena) te na razgovor i razmišljanje o događajima (npr. pričanje o ljetovanju kroz fotografije). Svakoj fotografiji je moguće pridružiti tekstualni i zvučni zapis, a same fotografije je moguće slikati ili preuzeti s uređaja na kojem se aplikacija izvodi.

Aplikacija je namijenjena uređajima Apple iPad i svi zainteresirani je mogu besplatno preuzeti putem Apple Appstorea.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com