MULTI-SKLAD
Vizualni raspored
Istraži

Logo Vizualni raspored

Kreiraj svoj vizualni raspored...

Novi vizualni raspored

Odabirom ove opcije otvara vam se prazan vizualni raspored

Prijepodne u vrtiću

Odabirom ove opcije otvara vam se predložak vizualnog rasporeda s uobičajenim aktivnostima prijepodneva u vrtiću

Kupovina

Odabirom ove opcije otvara vam se predložak vizualnog rasporeda s uobičajenim aktivnostima kod odlaska u trgovinu

Večer

Odabirom ove opcije otvara vam se predložak vizualnog rasporeda s uobičajenim aktivnostima tijekom večernjih sati

Odlazak na WC

Odabirom ove opcije otvara vam se predložak vizualnog rasporeda s uobičajenim aktivnostima kod odlaska na WC

Vizualni raspored...

Vizualni raspored...

... je sustav vizualne podrške koji prikazuje aktivnosti prema redoslijedu kojim će se te aktivnosti odvijati.

Upotreba rasporeda uključuje pokazivanje i uzimanje slike s ploče kada je vrijeme za neku aktivnost ili korak unutar aktivnosti te stavljanje u kutiju na kojoj piše „gotovo“ kada je određeni korak izvršen.

Vizualni raspored...

Vizualni rasporedi...

... mogu biti predstavljeni u različitim oblicima: kao 3D objekti, grafički simboli, fotografije, pisani rasporedi ili digitalni programi.

Rasporedi mogu predstavljati sekvence „unutar aktivnosti“ u kojima je prikazan svaki korak same aktivnosti ili sekvence „između aktivnosti“ u kojima je prikazan redoslijed više različitih aktivnosti (npr. dnevne aktivnosti).

Jeste li znali...

Jeste li znali da...

Djeca s poremećajem iz spektra autizma pokazuju bolje sposobnosti vizualne obrade naspram auditivne. Kod većine djece s poremećajem iz spektra autizma prisutne su teškoće jezičnog razumijevanja.

Mnoge osobe s poremećajem iz spektra autizma imaju teškoća s prijelazima iz aktivnosti u aktivnost, generalizacijom naučenih vještina, promjenama u okolini te sekvencioniranjem zadataka s više koraka ili više uzastopnih događaja.

Jeste li znali...

Jeste li znali da...

Rasporedi omogućuju planiranje zamijeniti s nadolazećih aktivnosti te na taj način potiču djetetovu samostalnost u izvođenju niza aktivnosti. Rasporedi prikazuju aktivnosti prema redoslijedu kojim se te aktivnosti odvijaju i na taj način potiču vještine sekvencioniranja.

Rasporedi osiguravaju predvidljivost i konzistentnost, povećavaju razumijevanje onoga što slijedi, očekivanja čine jasnijima, a okruženje za učenje strukturiranim. Zbog toga njihova primjena olakšava između aktivnosti, smanjuje nepoželjna ponašanja te reducira anksioznost.