Top

6.2 Navigacija kroz komunikacijsku knjigu

  /    /  6.2 Navigacija kroz komunikacijsku knjigu

D: Na početnoj stranici pokazuje simbol više za reći (engl. more to say). Taj simbol sadrži brojku 2, odnosno uputu „idi na stranicu broj 2“.

KP: Okreće listove komunikacijske knjige na stranicu broj 2.

D: Na stranici broj 2 pokazuje simbol pričam ti nešto. Taj simbol sadrži brojku 3, odnosno uputu „idi na stranicu broj 3“.

KP: Okreće listove komunikacijske knjige na stranicu broj 3.

D: Na stranici broj 3 pokazuje simbol već se dogodilo. Taj simbol sadrži brojku 7, odnosno uputu „idi na stranicu broj 7“.

KP: Okreće listove komunikacijske knjige na stranicu broj 7.

D: Na stranici broj 7 pokazuje simbol radnje. Taj simbol sadrži brojku 10, odnosno uputu „idi na stranicu broj 10“. (Slika 1)

KP: Okreće listove komunikacijske knjige na stranicu broj 10.

D: Na stranici broj 10 pokazuje simbol kupiti.

     Pokazuje među operacijskim naredbama simbol idi na kategorije. Taj simbol sadrži brojku 7, odnosno uputu „idi na stranicu broj 7“.

KP: Okreće listove komunikacijske knjige na stranicu broj 7.

D: Na stranici broj 7 pokazuje simbol prijevoz. Taj simbol sadrži brojku 19, odnosno uputu „idi na stranicu broj 19“.

KP: Okreće listove komunikacijske knjige na stranicu broj 19.

D: Na stranici broj 19 pokazuje simbol automobil.

Iz ovog primjera može se uočiti kako učinkovitoj navigaciji kroz PODD doprinosi strategija predviđanja stranica sa simbolima koji će najvjerojatnije biti potrebni za sastavljanje određene poruke. U nekim slučajevima koriste se gotove fraze kako bi se poruka brže prenijela (npr. moram ići na wc, idemo raditi nešto drugo, kako se zoveš). Pomoću simbola već se dogodilo, dogodit će se, uvijek se događa označava se glagolsko vrijeme. Važnima se smatraju strategije rješavanja komunikacijskih nesporazuma uz simbole nije u mojoj knjizi, ne znam, ne razumijem, objasni mi, to nije ono što želim reći, ups!) (Porter, 2007).

Slika 1. Prikaz upute „Idi na stranicu broj“, oznake stranica i operacijskih naredbi (Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, 2007. prema Hatvalić, 2016.).
Slika 1. Prikaz upute „Idi na stranicu broj“, oznake stranica i operacijskih naredbi (Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, 2007. prema Hatvalić, 2016).

Brz odabir simbola potiče se i stalnom pozicijom pojedinog simbola na stranici. Važnost ovog obilježja može se jasnije shvatiti usporedbom odabira simbola u knjizi s odabirom slova na tipkovnici prilikom pisanja na računalu. Budući da se slova na tipkovnici nalaze uvijek na istom mjestu, naše pisanje je brzo i automatizirano. Ako bismo pisali pomoću tipkovnice s uvijek drugačijim razmještajem slova, pisanje bi trajalo puno duže i bilo bi puno napornije. Isto se može primijeniti i na posljedice položaja simbola u komunikacijskoj knjizi na njihov odabir i komunikaciju. Ako se oni nalaze uvijek na istom mjestu u komunikacijskoj knjizi, razvija se automatizacija pristupa često korištenim simbolima i posljedično tome komunikacijska tečnost. To je posebno važno uzeti u obzir ako se izrađuje knjiga sa simbolima koji se uzimaju s podloge i daju komunikacijskom partneru. U tom slučaju važno je izraditi dva seta simbola, jedan set koji se uzima s podloge i daje komunikacijskom partneru i jedan set otisnut na podlozi kako bi se simboli koji se razmjenjuju mogli vratiti uvijek na isto mjesto (vidi komunikacijsku knjigu izrađenu prema tom pravilu na Slici 6 u 2. poglavlju). Ipak, osobe koje koriste PODD češće koriste metodu pokazivanja simbola u odnosu na metodu razmjene. U tom slučaju izrađuje se samo jedan set simbola sa svojim stalnim pozicijama (Slika 2). Isti simboli koji se ponavljaju na različitim stranicama uvijek su smješteni na istoj poziciji. Tako se primjerice simbol ja/meni/moje u knjizi s dvanaest simbola po stranici nalazi uvijek prvi u prvom redu, i na početnoj stranici i na stranici sa simbolima za puhanje balončića kao i na svakoj drugoj stranici na kojoj se pojavljuje.

Postoje različite metode pristupa simbolima na komunikacijskim zaslonima. Uz već spomenute metode pokazivanja i razmjene (podizanje i davanje), koriste se i metode zadržavanja pogleda, kodiranog pristupa, direktnog pokazivanja simbola visokog kontrasta i pretraživanja uz pomoć partnera (auditivno, vizualno ili kombinirano) (Porter, 2007).

Veličina slova
Visoki kontrast