Top

4.7 Osposobljavanje komunikacijskih partnera

Istraživanja pokazuju da je osposobljavanje komunikacijskih partnera uspješna metoda intervencije koja poboljšava komunikacijski uspjeh predsimboličkih komunikatora. Osposobljavanje partnera može biti najjednostavnije dijeljenje informacija o djetetovim komunikacijskim metodama kako bi partner mogao naučiti tumačiti i odgovarati na suptilne komunikacijske pokušaje. No,  osposobljavanje može biti i usmjereno na usvajanje posebnih vještina, primjerice kako modelirati korištenje metoda potpomognute komunikacije u svakodnevnim aktivnostima.

Prije svega, nakon što budu popunjeni, komunikacijski rječnik i/ili osobnu komunikacijsku putovnicu treba podijeliti sa svim komunikacijskim partnerima. Potom novog komunikacijskog partnera treba  podučiti kako tumačiti i odgovarati na suptilne i jedinstvene komunikacijske pokušaje predsimboličkih komunikatora.

Usto, kako bi se naučila služiti metodama potpomognute komunikacije, djeca trebaju naučiti značenje simbola koji predstavljaju poruku koju žele izraziti. Moraju puno puta vidjeti druge kako pokazuju simbole dok izgovaraju riječ i demonstriraju povezanu radnju kako bi mogli naučiti odnos između simbola i poruke. Baš kao što djeca bez poteškoća uče govoriti iz govornih modela, djeca koja će koristiti metode potpomognute komunikacije moraju vidjeti druge kako koriste simbole uparene s govorom. Što češće vide takve modele, vjerojatnije je da će ih povezati. Podučavanje komunikacijskih partnera da modeliraju korištenje simbola pomaže djeci da nauče značenje simbola. Modeliranje korištenja simbola može se odvijati tijekom svakodnevnih aktivnosti. Primjerice, roditelj može pokazati sliku kad djetetu nudi izbor: Hoćeš li mlijeko? (pokazuje simbol MLIJEKO) ili Hoćeš sok? (pokazuje simbol SOK). Isprva od djeteta ne treba očekivati da će ono pokazati simbol. Ova vrsta intervencije u stručnoj se literaturi naziva multimodalna komunikacija, potpomognuta jezična ulazna informacija i obogaćeni jezični unos.

Veličina slova
Visoki kontrast