Top

2.5 Indikatori za upotrebu potpomognute komunikacije i vizualne podrške

  /    /  2.5 Indikatori za upotrebu potpomognute komunikacije i vizualne podrške

Prema navodima iz literature, oko 30 % osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA) ne razvija govor u mjeri koja zadovoljava njihove dnevne komunikacijske potrebe (Light, Roberts, Dimarco i Greiner, 1998). Navedeni podatak ne čudi jer su vještine motoričkog planiranja, koje su za osoba sa PSA-om vrlo izazovne, mnogo jednostavnije pri korištenju potpomognutog oblika komunikacije nego pri govoru. Izvođenje manualnih znakova, uzimanje simbola otisnutog na papiru i pružanje partneru, listanje knjige i odabiranje simbola pritiskom na zaslon uređaja mnogo su jednostavnije radnje za motoričko planiranje i izvedbu nego suptilni i precizni pokreti govornih organa. Brojna druga obilježja potpomognute komunikacije zasnivaju se na karakteristikama koje pomažu osobama sa PSA-om da kompenziraju svoje slabe strane i iskoriste potencijale. Tako je, primjerice, vizualni modalitet potpomognutih oblika komunikacije obilježje vizualnih kodova koji osobe sa PSA-om bolje obrađuju (Althaus, De Sonneville, Minderaa, Hensen i Til, 1996). Također, njihov interes za nežive predmete dodatna je podupiruća okolnost za usvajanje komunikacije grafičkim simbolima i uređajima s govornim izlazom. Potpomognutim oblicima komunikacije može se kontrolirati razinu složenosti simbola, što olakšava problematično obrađivanje složenih signala za osobe sa PSA-om. Nadalje, smanjena fleksibilnost i teškoće koje se javljaju pri promjenama, što su među najistaknutijim obilježjima PSA-a, u potpomognutoj se komunikaciji ublažuju njezinom statičnošću i predvidljivošću. Zahvaljujući materijalnoj prirodi simboličkog sredstva (slika, knjiga ili uređaj), može se reći da sredstvo predstavlja premosnicu do komunikacijskog partnera, što osobama sa PSA-om, koje se teško snalaze u izravnim socijalnim kontaktima, olakšava komunikaciju. U Tablici 1 sažeta su obilježja PSA-a s jedne strane, te značajke potpomognute komunikacije s druge, koja koriste jake strane i minimiziraju utjecaj deficita te omogućuju snalaženje socijalnom svijetu.

Tablica 1. Obilježja PSA-a i njihov odnos prema mogućnostima koje nudi potpomognuta komunikacija (Cafiero, 2005)


POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA

Bolji u obradi vizualnih informacija
Interes za nežive predmete
Teškoće s kompleksnim signalima
Teško nošenje s promjenama
Teškoće sa složenošću socijalnih interakcija
Teškoće s motoričkim planiranjem
Anksioznost
Izazovi u ponašanju
Teškoće u pamćenju.

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA
Upotreba vizualnih kodova


Alati i uređaji su neživi predmeti 


Mogućnost kontrole razine složenosti


Statičnost i predvidljivost


Premosnica do komunikacijskog partnera


Motorički jednostavnija izvedba nego tijekom govora


Intervencije potpomognute komunikacije ne primjenjuju pritisak ili stress


Osigurava trenutačno sredstvo komunikacije, anticipirajući nepoželjna ponašanja


Osigurava sredstvo za jezično razumijevanje koje počiva više na prepoznavanju nego na pamćenju

Na vizualnu podršku u velikoj se mjeri oslanjaju i neke od znanstveno utemeljenih intervencija, kao što su vizualni rasporedi, socijalne priče i videomodeliranje (National Autism Center, 2015., Steinbrenner i sur., 2020), koji će biti prikazani u zasebnim poglavljima.

Veličina slova
Visoki kontrast