Predgovor i autori

 

1.       Uvod – osnovni pojmovi, definicije i povijest potpomognute komunikacije (PK)

1.1         Primjer iskustva osobe sa složenim komunikacijskim potrebama

1.2         Sastavnice potpomognute komunikacije

1.3         Reprezentacijski sustav

1.4         Galerije simbola

1.5         Korištenje galerija u javnim i besplatnim uslugama

1.6         Uvjeti korištenja komercijalnih galerija simbola

1.7         Uvjeti korištenja nekomercijalnih galerija simbola

1.8         Web stranice s općenitim informacijama o potpomognutoj komunikaciji

 

2.       Mogućnosti primjene potpomognute komunikacije

2.1.        Korisnici potpomognute komunikacije

 

3.       Potpomognuta komunikacija kao prva intervencijska metoda

3.1         Uloga logopeda u potpomognutoj komunikaciji

3.2         Uloga edukacijskog-rehabilitatora i primjena potpomognute komunikacije

3.3         PK i Individualizirani edukacijski programi (IEP) i PK-matrica

3.4         Znanja, vještine i stavovi pomagača i pomoćnika u nastavi

3.5         Obrazovanje za potpomognutu komunikaciju

 

4.       Primjena ICT-a u potpomognutoj komunikaciji

4.1         Europske inicijative za informacijsko društvo i medije

4.2         Projekti vezani uz e-pristupačnost

4.3         Web stranice galerija simbola

4.4         Autorska prava i galerije simbola

4.5         Web sjedišta zasnovana na simbolima

4.6         ICT aplikacije i ICT usluge za PK

4.7         Komercijalni alati za PK

4.8         Aplikacije za PK na mobilnim uređajima

4.9         Podjela usluga za PK prema domeni primjene

4.10      Platforme za razvoj PK usluga

4.11      Korisnička sučelja

4.12      Uređaji

4.13      Smjernice za razvoj pristupačnih aplikacija

4.14      Centri izvrsnosti u području primjene ITC-a za PK

4.15      Udruženja i inicijative

4.16      Ostalo



5.       Uloga grafičke tehnologije i dizajna u potpomognutoj komunikaciji

5.1         Uvod

5.2         Koraci izrade korisnički-orijentiranog dizajna

5.3         Web pristupačnost & web dostupnost

5.4         Web uporabljivost

5.5         Evaluacija kvalitete korisničkog doživljaja

5.6         Hassenzahlov model korisničkog doživljaja

 


6.       Literatura

7.       Konferencije o potpomognutoj komunikaciji

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com