Mreža podrške dio je ICT-AAC projekta napravljen za Vas

Saznajte više o projektu na službenoj web stranici

Repozitorij PK materijala

Imate materijale koje želite podijeliti s ostalim PK korisnicima? Pretražite repozitorij, dodajte vlastite i skidajte tuđe materijale

Korisnički forum

Sudjelujte u raspravama o materijalima i ostalim aspektima potpomognute komunikacije s ostalim korisnicima i roditeljima

Komunikacija sa stručnjacima

Imate pitanje koje treba stručan odgovor? Kontaktirajte stručnjake - popunite jednostavnu web formu i dobijte prave odgovore