Aplikacija je razvijena u okviru IPA projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama".

Aplikacija koristi galerije simbola:

Zvučne zapise nasnimila je Tanja Kaurić.

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva i partnerskih institucija te ne odražava nužno gledište Europske unije.

 
Uključiti slovkanje?
Uključiti izgovor prelaskom preko simbola?
Uključi mod za slijepe i slabovidne?